Zamówienie publiczne na 2022 r - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym


„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150, 34-144 Izdebnik,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie
od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”


Ogłoszenie zamieszczono dnia 03-12-2021 r.

 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na  13 części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:  
 
Część I -   Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie  (CPV - 15810000-9)
 
Część II -  Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3)  
 
Część III – Wędliny  (CPV 15131120-2)  
 
Część IV - Mięso wieprzowe i wołowe (CPV 15110000-2)  
 
Część V -  Drób i podroby  (CPV 15112000-6)  
 
Część VI - Jaja (CPV 03142500-3)   
 
Część VII - Mrożonki  (CPV 15331100-8   15555000-3)
Część VIII - Ryby mrożone i przetworzone, konserwy  (CPV -  15200000-0; 15131310-1)
 
Część IX - Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych  (CPV 15600000-4; 15851100-9 )
 
Część X - Różne artykuły  spożywcze  (CPV 15330000-0; 15800000-6)
 
Część XI - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce (CPV 15400000-2)
 
Część XII – Owoce i warzywa (CPV 15300000-1; 03200000-3)
Część XIII - Produkty niskobiałkowe PKU (CPV 15880000-0)  Do pobrania: 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego