OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia
Izdebnik, dnia 27 grudnia  2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3 informuje, że o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku " ogłoszonego w dniu 01.12.2016 r.,


CZĘŚĆ I – PIECZYWO ŚWIEŻE, WYROBY CIASTKARSKIE I PIEKARSKIE wybrano ofertę złożoną przez:
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 34
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
1 Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" ul. Rynek 34
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 1 oferty.
Nr oferty                                                                   Wykonawca                                         Punktacja
1                                                                            Gminna Spółdzielnia                                          100
                                                                          "Samopomoc Chłopska"
                                                                                 ul. Rynek 34
                                                                      34-130 Kalwaria Zebrzydowska
CZĘŚĆ II – PRODUKTY MLECZARSKIE
wybrano ofertę złożoną przez:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
"ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
Oddział Wadowice
ul. Batorego 22
34-100 Wadowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
"ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
Oddział Wadowice
ul. Batorego 22
34-100 Wadowice
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 1 oferty.

Nr oferty                                                      Wykonawca                                                           Punktacja
     1                                           Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska                                                   100
                                               "ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
                                                            Oddział Wadowice
                                                               ul. Batorego 22
                                                            34-100 Wadowice

CZĘŚĆ III – – PRODUKTY WĘDLINIARSKIE
wybrano ofertę złożoną przez:

Zakłady Mięsne Wadowice
ul. Podstawie 30
34-100 Wadowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LASKOPOL
Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna ul. Tarnowska 8C
34-600 Limanowa

2 Zakłady Mięsne Wadowice
ul. Podstawie 30
34-100 Wadowice
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 2 ofert.
Nr oferty                                                                            Wykonawca                                                   Punktacja
   1                                                                          Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                                      97,80      
                                                                                            LASKOPOL
                                                                            Halina Dudek, Roman Dudek
                                                                                          Spółka Jawna
                                                                                     ul. Tarnowska 8C
                                                                                       34-600 Limanowa

   2                                                                            Zakłady Mięsne Wadowice                                               100
                                                                                      ul. Podstawie 30
                                                                                     34-100 Wadowice


CZĘŚĆ IV – – MIĘSO WIEPRZOWE I WOŁOWE
wybrano ofertę złożoną przez:

Zakłady Mięsne Wadowice
ul. Podstawie 30
34-100 Wadowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LASKOPOL
Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna
ul. Tarnowska 8C
34-600 Limanowa

2 Zakłady Mięsne Wadowice
ul. Podstawie 30
34-100 Wadowice

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 2 ofert.
Nr oferty                                                                                      Wykonawca                                                     Punktacja

1                                                                                      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                                         95,25
                                                                                                     LASKOPOL
                                                                               Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna
                                                                                                  ul. Tarnowska 8C
                                                                                               34-600 Limanowa

2                                                                                       Zakłady Mięsne Wadowice                                                   100
                                                                                               ul. Podstawie 30
                                                                                             34-100 Wadowice


CZĘŚĆ V – DRÓB I PODROBY
wybrano ofertę złożoną przez:

Ubojnia Drobiu "JAN-MAR" Marek Bejm
Borowe , ul. Długa 185
42-133 Węglowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA"
Spółka Jawna J.M.E.K Wróbel ul. Straconki 20
43-300 Bielsko - Biała

2 Ubojnia Drobiu "JAN-MAR" Marek Bejm
Borowe , ul. Długa 185
42-133 Węglowice

3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LASKOPOL
Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna ul. Tarnowska 8C
34-600 Limanowa

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 3 ofert.


Nr oferty                                                                                         Wykonawca                                                     Punktacja

1                                                                                  Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA"                                      94,08
                                                                                          Spółka Jawna J.M.E.K Wróbel
                                                                                                   ul. Straconki 20
                                                                                             43-300 Bielsko - Biała

2                                                                                  Ubojnia Drobiu "JAN-MAR" Marek Bejm                                      100
                                                                                             Borowe , ul. Długa 185
                                                                                              42-133 Węglowice

3                                                                               Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LASKOPOL                                   97,00
                                                                                 Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna
                                                                                               ul. Tarnowska 8C
                                                                                             34-600 Limanowa


CZĘŚĆ VI – JAJA
wybrano ofertę złożoną przez:

Ferma Kur Niosek
Kuźniar Adam
32-442 Krzywaczka nr 313

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Ferma Kur Niosek
Kuźniar Adam 32-442 Krzywaczka nr 313

2 "POLMAG" spółka cywilna
Andrzej Wątroba, Grzegorz Jędrzejko ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48
43 - 303 Bielsko - Biała

3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 3 ofert.
Nr oferty                                                            Wykonawca                                                                     Punktacja
1                                                           Ferma Kur Niosek -Kuźniar Adam                                                         100
                                                                32-442 Krzywaczka nr 313

2                                                                "POLMAG" spółka cywilna                                                                98,31
                                                         Andrzej Wątroba, Grzegorz Jędrzejko
                                                          ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48,
                                                                   43 - 303 Bielsko - Biała

3                                                      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe                                                   80,00
                                                                              "POLARIS"
                                                                    Małgorzata Gruszczyńska
                                                             ul. Żołnierska 20a,  62-800 Kalisz

CZĘŚĆ VII – MROŻONKI
wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo-Usługowa
"GALLOD - HURT" Bronisław Kłósek
32-733 Trzciana,
Leszczyna 159

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Firma Handlowo-Usługowa
"GALLOD - HURT" Bronisław Kłósek 32-733 Trzciana,
Leszczyna 159

2 LÓD  POL Spółka Jawna
S.Strzeżoń, B.Madej ul. Wałowa 30
34-100 Wadowice

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 2 oferty.

Nr oferty                                                                                           Wykonawca                                      Punktacja
1                                                                                               Firma Handlowo-Usługowa                               100
                                                                                          "GALLOD - HURT" Bronisław Kłósek
                                                                                                        32-733 Trzciana,
                                                                                                         Leszczyna 159

2                                                                                    LÓD  POL Spółka Jawna,  S.Strzeżoń, B.Madej               89,00
                                                                                             ul. Wałowa 30, 34-100 WadowiceCZĘŚĆ VIII – RYBY MROŻONE I PRZETWORZONE, KONSERWY
wybrano ofertę złożoną przez:

LÓD  POL Spółka Jawna
S.Strzeżoń, B.Madej
ul. Wałowa 30
34-100 Wadowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Firma Handlowo-Usługowa
"GALLOD - HURT" Bronisław Kłósek 32-733 Trzciana,
Leszczyna 159

2 LÓD  POL Spółka Jawna
S.Strzeżoń, B.Madej ul. Wałowa 30
34-100 Wadowice

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 2 ofert.
Nr oferty                                                                                       Wykonawca                                         Punktacja
1                                                                                           Firma Handlowo-Usługowa                                 93,14
                                                                                     "GALLOD - HURT" Bronisław Kłósek
                                                                                                      32-733 Trzciana,
                                                                                                      Leszczyna 159

2                                                                                                    LÓD  POL Spółka Jawna                             100
                                                                                                     S.Strzeżoń, B.Madej
                                                                                                     ul. Wałowa 30,
                                                                                                     34-100 Wadowice


CZĘŚĆ IX – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA SKROBI
I PROD. SKROBIOWYCH
wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 1 oferty.

Nr oferty                                                                                   Wykonawca                                             Punktacja
1                                                                    Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe                                 100
                                                                                               "POLARIS"
                                                                                     Małgorzata Gruszczyńska
                                                                                        ul. Żołnierska 20a
                                                                                          62-800 KaliszCZĘŚĆ X – RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 1 oferty.

Nr oferty                                                                                        Wykonawca                                                     Punktacja
1                                                                              Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe                                 100
                                                                                                     "POLARIS"
                                                                                           Małgorzata Gruszczyńska
                                                                                  ul. Żołnierska 20a,  62-800 Kalisz
CZĘŚĆ XI – OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE
wybrano ofertę złożoną przez:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
"ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
oddział Wadowice
ul. Batorego 22
34-100 Wadowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega  odrzuceniu. Zaproponowana przez wykonawcę cena jest najkorzystniejsza  wśród ważnych ofert przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim była cena  brutto.
Jest to oferta z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS"
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
"ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
oddział Wadowice
ul. Batorego 22
34-100 Wadowice


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Ocena ofert została dokonana przez pięciu członków Komisji Przetargowej
Kryteriami oceny ofert są: cena – 100%
Dokonano oceny 2 oferty.
Nr oferty                                                                       Wykonawca                                                              Punktacja

1                                                                  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe                                          96,98   
                                                                                         "POLARIS"
                                                                              Małgorzata Gruszczyńska
                                                                                    ul. Żołnierska 20a
                                                                                      62-800 Kalisz

2                                                                          Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska                                              100
                                                                         "ROKITNIANKA" z/s w Szczekocinach
                                                                                     oddział Wadowice
                                                                                      ul. Batorego 22
                                                                                     34-100 Wadowice

DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Zamawiający nie unieważnił postępowania w części I do XI.
Zamawiający unieważnił postępowania w części XII i XIII - art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 9.00 kiedy to upłynął termin składania ofert nie wpłynęła żadna ważna oferta  nie podlegająca odrzuceniu (brak ofert).

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta w Izdebniku
Beata Smolec 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego