„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas > Projekty/ dotacje
 
Nasza placówka realizuje grant pn. "Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku w związku z epidemią COVID-19"
 
w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
 
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 
Wartość grantu wynosi 156 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 23 400,00 zł wkładu własnego.
 
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020
 
W wyniku realizacji grantu
 
1. Doposażenie 67 stanowisk pracy personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
 
2. Doposażenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
 
3. Utworzenie 4 miejsc do izolacji dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku
 
 
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
 Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego