Zamówienie publiczne na 2020 r. - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg
PRZETARG  NIEOGRANICZONY


„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.
dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego"

Ogłoszenie zamieszczono dnia 03-12-2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 części opisanych
Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
Część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie (CPV 15810000-9)
Część II – Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3)
Część III – Produkty wędliniarskie (CPV 15131120-2)
Część IV – Mięso wieprzowe i wołowe (CPV 15110000-2)
Część V –   Drób i podroby (CPV 15112000-6)
Część VI – Jaja (CPV 03142500-3)
Część VII – Mrożonki (CPV 15331100-8, 15555000-3)
Część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy (CPV 15200000-0, 15131310-1)
Część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i prod. skrobiowych
(CPV 15600000-4, 15851100-9)
Część X – Różne artykuły spożywcze (CPV 15330000-0, 15800000-6)
Część XI – Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce (CPV 15400000-2)
Część XII – Owoce i warzywa (CPV 15300000-1, 03200000-3)
Część XIII – Produkty niskobiałkowe PKU (CPV 15880000-0)  Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz zestawienia cenowego  - Część nr I - Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie
Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr II - Produkty mleczarskie
Załącznik nr 1C do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr III - Produkty wędliniarskie
Załącznik nr 1D do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr IV - Mięso wieprzowe i wołowe
Załącznik nr 1E do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr V - Drób i podroby
Załącznik nr 1Fdo SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VI - Jaja
Załącznik nr 1G do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VII - Mrożonki
Załącznik nr 1H do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VIII - Ryby mrożone i przetworzone, konserwy
Załącznik nr 1I do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr IX - Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych
Załącznik nr 1J do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr X - Różne artykuły spożywcze
Załącznik nr 1K do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XI - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce
Załącznik nr 1Ldo SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XII - Owoce i warzywa
Załącznik nr 1Ł do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XIII - Produkty niskobiałkowe PKU

Załącznik nr 2,3,4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego