Historia dworu i Domy Pomocy Społecznej w Izdebniku - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas
        Obecny Dwór w Izdebniku wybudowany został w XIX wieku przez księcia Maurycego Montlearta, potomka saskiej księżnej Franciszki Krasińskiej, żony Karola Wettyna,która w roku 1777 zakupiła rozległe dobra na tym terenie.
W roku 1891 posiadłość otrzymał arcyksiążę Reiner Habsburg z Żywca. Książę ,aby usprawnić nadzór nad włościami swoich dóbr, znakomitego ówczesnego administratora Ludwika Seelinga.
Pod koniec XIX wieku ów administrator majątku założył we Dworze wytwórnię jarzębiaku, koniferenki oraz hodowlę krów a także wytwórnię serów i masła.
Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku w zabudowaniach dworskich założono Dom Dziecka dla sierot wojennych. W 1950 roku nastąpiło przemianowanie na Prewentorium dla dzieci ze środowisk zagrożonych gruźlicą.
1 września 1972 roku Wojewódzki Wydział Zdrowia w Krakowie powołał dożycia Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dzieci głęboko upośledzonych.
Obecnie Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku- Dworek
  
        Z historii Domu
                                                                                                   
·        2 grudnia 1990 roku nadanie Domowi imienia świętego Brata Alberta.
·        W 2001 roku oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków.
·        17 czerwca 2002 roku zorganizowanie 30-lecia Domu z udziałem księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.
·        28 kwietnia 2004 roku oddanie do użytku dobudowanego skrzydła mieszkalnego z urządzeniem dźwigowym w budynku Zamek.
·        6 grudnia 2004 roku przyjazd do Domu Wojewody Małopolskiego w ramach akcji „Mikołaj”.
·        24 września 2006 roku udział w międzynarodowej pielgrzymce do Włoch. Wręczenie Ojcu świętemu Benedyktowi XVI wizerunku Matki Boskiej Rynickiej.
·        14 lutego 2007 roku uroczyste otwarcie dobudowanego skrzydła mieszkalnego z urządzeniem dźwigowym w budynku Dworek.
·        12 września 2007 roku organizacja 35-lecia Domu z udziałem księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.
·        W grudniu 2008 roku oddanie do użytku nowego pomieszczenia mieszkalnego i sanitarnego po adaptacji poddasza i modernizacji budynku Dworek.
·        28 grudnia 2009 roku decyzją Wojewody Małopolskiego przyznanie Domowi standardu świadczonych usług.
·        20-24 lipca 2011 roku zorganizowanie 51 Mistrzostw Europy  w DecathlonieIMF (Integrative Meeting of Friends) dla osób niepełnosprawnych.
·        Coroczne organizowanie we wrześniu imprezy plenerowej dla osób niepełnosprawnych „Dzień Sportu i Zabawy”, której główna atrakcją jest bieg o Puchar Starosty Wadowickiego.
·        6 września 2012 roku zorganizowanie 40-lecia Domu z udziałem infułata Jerzego Bryły.

Zdjecia historyczne
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego