Projekt „Rozpocznij od nowa!" - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas > Projekty/ dotacje
Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

           Projekt „Rozpocznij od nowa!(...)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie.
Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu,
stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.
Szczegółowe informacje dostępne są:
• w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków
• na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl
• Telefon 510 278 067
• E-mail -  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.plProjekt "Rozpocznij od nowa"
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego