Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą:
„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150, 34-144 Izdebnik,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie
od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Do pobrania:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego