Zamówienie publiczne na 2021 r. - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg
PRZETARG  NIEOGRANICZONY


„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie
od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150,  34-144 Izdebnik,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego”


Ogłoszenie zamieszczono dnia 03-12-2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na  13 części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:  
Część I -   Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie  (CPV - 15810000-9)
Część II -  Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3)  
Część III – Wędliny  (CPV 15131120-2)  
Część IV - Mięso wieprzowe i wołowe (CPV 15110000-2)  
Część V -  Drób i podroby  (CPV 15112000-6)  
Część VI - Jaja (CPV 03142500-3)  
Część VII - Mrożonki  (CPV 15331100-8   15555000-3)
Część VIII - Ryby mrożone i przetworzone, konserwy  (CPV -  15200000-0; 15131310-1)
Część IX - Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych  (CPV 15600000-4; 15851100-9 )
Część X - Różne artykuły  spożywcze (CPV 15330000-0; 15800000-6)
Część XI - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce (CPV 15400000-2)
Część XII – Owoce i warzywa (CPV 15300000-1; 03200000-3)
Część XIII - Produkty niskobiałkowe PKU (CPV 15880000-0)  

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 03.12.2020 r. pod numerem 760363-N-2020


Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz zestawienia cenowego  - Część nr I - Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie
Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr II - Produkty mleczarskie
Załącznik nr 1C do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr III - Produkty wędliniarskie
Załącznik nr 1D do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr IV - Mięso wieprzowe i wołowe
Załącznik nr 1E do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr V - Drób i podroby
Załącznik nr 1Fdo SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VI - Jaja
Załącznik nr 1G do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VII - Mrożonki
Załącznik nr 1H do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr VIII - Ryby mrożone i przetworzone, konserwy
Załącznik nr 1I do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr IX - Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych
Załącznik nr 1J do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr X - Różne artykuły spożywcze
Załącznik nr 1K do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XI - Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce
Załącznik nr 1Ldo SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XII - Owoce i warzywa
Załącznik nr 1Ł do SIWZ - formularz zestawienia cenowego - Część nr XIII - Produkty niskobiałkowe PKU

Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego