Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Przetarg

Informacja z otwarcia ofert dodatkowychInformacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 20 grudnia 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą:
„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150, 34-144 Izdebnik,
będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie
od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” - część VI.

Do pobrania:

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego