"BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM COVID - 19" III. nabór - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas > Projekty/ dotacje


 
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZDEBNIKU - JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POWIATU WADOWICKIEGO, REALIZOWANY JEST PROJEKT GRANTOWY POD NAZWĄ:

 
 
"BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM COVID - 19" III NABÓR

 
Głównym celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID - 19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb  liczby personelu domów pomocy społecznej.  

 
 
GRANTODAWCĄ JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE. PROJEKT JEST FINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2021 r.- 31.12.2021 r.


 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 923,90 zł.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego