Opis projektu - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Zaproszenie
                                                                                   Nr egz. ......................................................Temat: REMONT ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z POCHYLNIĄ
            – BUDYNEK „DWOREK”


Inwestor : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
                im. św. BRATA ALBERTA W IZDEBNIKU   
                34-144 IZDEBNIK  

 


projektowała:                                                          
mgr inż. arch. Halina Jarosz                  
nr upr. 114 / 77spec. arch.                                  
MOIA  nr MP  - 0244                                


                                                                                        


Wadowice, czerwiec  2016
                                                     Opis techniczny

I. Dane ogólne
1. Dane informacyjne
Temat:  REMONT ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z POCHYLNIĄ
             – BUDYNEK „DWOREK”


Inwestor : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
                im. św. BRATA ALBERTA W IZDEBNIKU   
                34-144 IZDEBNIK   

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja w terenie z inwentaryzacją
-  Polskie normy
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i
  formy projektu budowlanego
-  Prawo Budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią przy wejściu głównym do budynku „Dworek” w m. Izdebnik.  

4. Istniejący stan zagospodarowania działki
Istniejące schody i pochylnia o konstrukcji murowano-żelbetowej są obłożone płytkami gressowymi, które są uszkodzone pod wpływem warunków atmosferycznych oraz użytkowania ich codziennego.

5.Opis projektowanych robót.
Projektuje się do wykonania w ramach remontu schodów i pochylni:
- demontaż istniejącego oporęczowania metalowego schodów i pochylni
- rozbiórka istniejących płytek ceramicznych typu gress z cokolikami na
 schodach, pochylni wraz z tarasem wejściowym w tym okładzinami murków
 obudowy tarasu i pochylni ze schodami
- skucie wylewki betonowej spadkowej
- przygotowanie podłoża – wylewki betonowej ze spadkiem od budynku
- ułożenie płytek gressowych grub.10 mm, o powierzchni szorstkiej, antypoślizgowej,
 mrozoodpornych w kolorze popielatym

 Płytki gressowe w kolorze popielatym na schodach powinny być o szerokości
 stopnia, a na tarasie wejściowym i pochylni z płytek prostokątnych lub
 kwadratowych.
 Płytki winny być klejone na całej powierzchni za pomocą
 odpowiednich dla tego typu płytek  elastycznymi klejami epoksydowymi z  
 zastosowaniem elastycznej zaprawy cienkowarstwowej do spoin wąskich
 gr. do 0,5 cm.
 Cokoliki pod kulami winny być betonowe z wyżłobieniami, ścianki boczne tarasu
 betonowe pomalowane w kolorze elewacji budynku. Na ściankach bocznych tarasu
 cokół na wysokość jednej płytki.
 Po zakończeniu montażu balustrad i uszczelnieniu miejsc ich osadzenia należy
 zaimpregnować.
- Elementy balustrady tarasu, schodów zewnętrznych oraz pochylni wykonane
 zostaną z elementów metalowych o profilach zamkniętych o przekroju okrągłym
 Ø 3,5 cm słupki z poręczami, Ø 2 cm wypełnienia między słupkami.
- Istniejące kule kamienne ozdobne należy poddać poprzez piaskowanie
 oczyszczeniu, a następnie zaimpregnowaniu.
- Wysokość obustronnych  balustrad 110 cm, pochwytów przy pochylni
 75 i 90 cm z  zachowaniem odległości pomiędzy pochwytami 110-100 cm
 szerokości.


projektowała:                                                          
mgr inż. arch. Halina Jarosz                  
nr upr. 114 / 77spec. arch.                                  
MOIA  nr MP  - 0244                                


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego