UWAGA!!!MODYFIKACJA SIWZ - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia
Uwaga !!!!! MODYFIKACJA SIWZ

DPS.PN.262.2.2017                                                                              Wadowice, 12.12.2017 r
Informacja o modyfikacji SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Numer ogłoszenia: 629631-N-2017; data zamieszczenia: 11.12.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 34-144 Izdebnik nr 3,w trakcie
prowadzonego postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” zauważył brak pozycji 1 w załączniku nr 1B do SIWZ – Część II Produkty mleczarskie oraz oczywistą omyłkę pisarską w rodz.3 ust 2 SIWZ.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w rozdziale 3 ust.2 oraz uzupełnia tabelę w załączniku nr 1B do SIWZ – Część II Produkty mleczarskie o pozycję 1.

Załącznik:

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego