Informacje prawne - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas
 
. Informacje prawne:  (w budowie)

Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność DPS w Izdebniku (poniże tekst)

 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 964).
  • Decyzja Wojewody - po rozwinięciu skan --- link do PDF
  • Statut - po rozwinięciu skan --- LInk do PDF
  • Regulamin Organizacyjny - po rozwinięciu skan--- LInk do PDF
  • Koszt utrzymania - po rozwinięciu skan--- LInk do PDF
 
 
 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego